SMLUVNÍ PODMÍNKY

Řidič je povinen se zúčastnit nakládky dohledem nad jejím provedením a řádném uložení zboží v dopravním prostředku se zřetelem na odpovědnost dopravce na bezpečnost silničního provozu a dodržení limitu náprav vozidla. Řidič je odpovědný za řádné převzetí zboží/zásilky podle jednotlivých kusů, uvedených v nákladním listu CMR, popř.: jiných dokumentů provázející přepravu. Řidič je povinen na vadnost obalu a na výhrady k nakládce vozidla ihned upozornit odesílatele nebo objednavatele a tím umožnit zajištění nápravy.

Překládka či přikládka není dovolena bez písemného souhlasu firmy MB-eurotrans s.r.o., K Podlesí 540, 26101 Příbram, IČO 27401367, při nedodržení bude účtována smluvní pokuta ve výši 100.000CZK za každý jednotlivý případ porušení, přičemž nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

Přeprava je prováděna dopravcem v souladu s ustanoveními platných mezinárodních smluv a platných vnitrostátních přepravních předpisů. Dopravce potvrzuje, že jeho odpovědnost silničního dopravce z přepravní smlouvy podle úmluvy CMR je kryta platným pojištěním odpovědnosti za škodu. V případě jakýchkoliv problémů či nejasností mne neprodleně kontaktujte. Při nedodržení termínu a času nakládky nebo vykládky Vám budou přeúčtovány případné více náklady a bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 100.000 CZK. Storno poplatek 50% z ceny přepravy při zrušení potvrzené objednávky ze strany přepravce.

Faktura včetně všech potvrzených příloh (dodací listy, CMR listy, paletové lístky aj.) musí být doručena nejdéle do 14ti dnů od uskutečnění dopravypři nedodržení této lhůty bude účtována smluvní pokuta ve výši přepravného.

Faktura bude proplacena na základě:

A) 2ks potvrzených CMR razítkem a podpisem v rubrice 24 příjemcem

B) oba CMR musí být potvrzeny hraničním celním úřadem při výstupu zboží z EU 

C) smlouvu o přepravě věci potvrzenou razítkem a podpisem přiložte k faktuře

D) potvrzený dodací list

E) potvrzený paletový list razítkem a podpisem, s vyznačeným počtem vrácených palet či jiných obalů

 

Pokud nebudou europalety vráceny do 14ti dnů od doručení zásilky, budou Vám tyto europalety účtovány v částce 15euro za každou jednotlivou europaletu.

 

DATUMY A ČASY JSOU FIXNÍ A NENÍ MOŽNÉ PŘISTAVIT VOZIDLO MIMO STANOVENÉ TERMÍNY 

BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ JE SLUŠNÉ VYSTUPOVÁNÍ ŘIDIČE PŘI NAKLÁDCE A VYKLÁDCE,  JINAK NEBUDE VOZIDLO NALOŽENO ČI SLOŽENO A BUDE ÚČTOVÁNA SMLUVNÍ POKUTA 10.000CZK

VÝSLOVNÝ ZÁKAZ KONTAKTU ZÁKAZNÍKA ČI JEHO ZAMĚSTNANCŮ, S VÝJIMKOU ÚKONŮ NEZBYTNÝCH PRO BEZPROSTŘEDNÍ NALOŽENÍ ČI VYLOŽENÍ VOZIDLA, PŘI NEDODRŽENÍ BUDE ÚČTOVÁNA SMLUVNÍ POKUTA 10.000CZK

V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLNĚNÍ INFORMACÍ, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT POUZE NÁS !!

ŘIDIČ MUSÍ ZNÁT PŘESNÉ DISPOZICE ZÁSILKY A MÍSTA DORUČENÍ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE NALOŽEN A BUDE ÚČTOVÁNA SMLUVNÍ POKUTA 10.000CZK

 

Dopravce nesmí použít k přeprave dalšího dopravce bez předchozího písemného souhlasu objednatele, v případě porušení tohoto závazku se dopravce zavazuje zaplatit odesílateli smluvní pokutu ve výši 100.000CZK za každý jednotlivý případ porušení, přicemž nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

 

Cena zahrnuje čekání na nákládce a vykládce v délce 24 hodin.

 

V případě výhrady učiněné na CMR nákladním listu nebo v potvrzení o provedení národní přepravy zboží, se splatnost přepravného odkládá o 30 dní; o tomto prodloužení splatnosti bude informovat odesílatel dopravce.

 

Dopravce nese odpovědnost za ztrátu nebo zničení zásilky, jakož i další škody spojené s přepravou.

Zástavní právo je tímto výslovně zakázáno.

Zákaz konkurence - nabízení dopravních služeb dopravcem osobám, jejichž identifikační údaje se dopravce dozvědel při provádění přepravy v období do 1 roku od uzavření této smlouvy je zakázáno; v případě porušení tohoto závazku se dopravce zavazuje zaplatit odesílateli smluvní pokutu ve výši 100.000CZK za každý jednotlivý případ porušení, přicemž nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

 

Naložení a doručení zásilky neprodleně potvrďte na email: info@mbeurotrans.cz. Pokud tak neučiníte, budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 30% z ceny přepravy.

Jakékoli nesrovnalosti, které budou v rozporu s objednávkou, ihned oznamte na email: info@mbeurotrans.cz . Pokud tak neučiníte, budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 30% z ceny přepravy.

 

Splatnost faktury je 90dní od doručení.

Top informace

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE:

Řidič/ka MKD - plachtové návěsy

Nabízíme: 

Nová vozidla Mercede Actros r.v.2016 - proškolení ovládání vozidla.

pracovní týden pondělí-pátekpravidelné přepravy v kolečku, pouze jedna nakládka a jedna vykládka, řidič nevykládá!

Mzda 40.000,- čistého měsíčně

Příjemný rodinný kolektiv a férový přístup k Vám. Jste pro nás rovnoceným parťákem!

 

Požadujeme:

Řidičské oprávnění C+E, kartu do digitálního tachografu, praxi na stejné pozici, poctivost, pracovitost, slušné vystupování.

Možnost i jako brigádu či nárazově.

Rychlý kontakt

SÍDLO FIRMY

K Podlesí 540
261 01 Příbram

Vedoucí pobočky:
Tel:
(+420) 604 242 320Dispečing :
Tel:   (+420) 608 472 748
Fax: (+420) 318 695 284
Email: info@mbeurotrans.cz

GPS: 49°41'27.189"N
          13°59'30.429"E

Člen sdružení